Skagen

345 - Lene Schmidt-Petersen: "Et øjeblik hvor dagens farve trænger sig på" (80x100 cm)
346 - Lene Schmidt-Petersen: "Den iagttagende bevidsthed" (80x100 cm)
348 - Lene Schmidt-Petersen: "Nænsom tilstedeværelse" (60x80 cm)
351 - Lene Schmidt-Petersen: "Forandringens åbning" A (35x120 cm)
353 - Lene Schmidt-Petersen: "Selvets åbning i nærværet" (60x80 cm)
354 - Lene Schmidt-Petersen: "Tillidsfuld intuition" (60x80 cm)
355 - Lene Schmidt-Petersen: "Dage i lyset" (60x80 cm)
357 - Lene Schmidt-Petersen: "Forståelse for sandheden" A (60x80 cm)
358 - Lene Schmidt-Petersen: "Forståelse for sandheden" B (60x80 cm)
360 - Lene Schmidt-Petersen: "En enkel opmærksomhed" (50x60 cm)
366 - Lene Schmidt-Petersen: "Den indre verdens klare sind" (35x120 cm)
368 - Lene Schmidt-Petersen: "Den afklarende visualisering" (60x80 cm)
369 - Lene Schmidt-Petersen: "Det skabende lys" (60x80 cm)

Under et legatophold på Klitgården i Skagen 2013 blev jeg inspireret til en ny serie som jeg kalder Skagen. Det blågrønne hav, sandet, stenene, marehalmen og skyerne inspirerede mig til en ny farveholdning. Det bevirkede at formsproget pludselig ændrede sig. I tiden efter har jeg arbejdet videre herhjemme og der er kommet en helt ny serie.

Se flere malerier fra serien

En poetisk naturfortolker

Ved Lars Lisberg, forfatter og kunstanmelder

Lene Schmidt-Petersen ved, at i hendes billedkunst gælder det om at have lige stor respekt for synsoplevelsen, for stoffet og for håndværket og der er derfor et rigt sanseapparat og et stærkt følelsesregister i hendes malerier, der giver plads til at lege i tankerne og til at være den, man er.

Intensitet, inderlighed, glæde og ærefrygt vokser ud af det kraftfulde og tidløse billedunivers. Lene Schmidt-Petersen er et sted, hvor mystiske og visionære kræfter sætter deres frugtbare spor til både fantasien og til fornuften, hvor poesien er med til at inspirere og lede.

Intense landskabserindringer.

I åbne, sanselige og dynamiske malerier skildrer kunstneren de indtryk landskabet efterlader og den stemning, selve naturoplevelsen har givet hende.

Titlerne på Lene Schmidt-Petersen billedværker røber igen og igen, at naturoplevelserne har været igangsættende for hende og disse ydre landskabserindringer er også billeder fra det menneskelige landskab, hvor ærlige og varme dialoger er bærende elementer.

Nu visker kunstneren grænserne mellem nutid og datid ud, hun forlænger nuet og hun giver os fantasien, drømmen og troen tilbage og her kan jeg undertiden føle en anelse af vemod og smerte indlejret i værkerne.

Lene Schmidt-Petersen kunst er meget interessant, vedkommende og fuld af spontanitet.