123 - Lene Schmidt-Petersen: "Farven finder sin tyngde i landskabet" (120x100 cm)