180 - Lene Schmidt-Petersen: "Fyens Hoved med fjorden og Lillestrand" (120x100 cm)