184 - Lene Schmidt-Petersen: "Måneopgang over Noret ved Knold, Dyreborg" (120x100 cm)