215 - Lene Schmidt-Petersen: "Louise ved klaveret" (94 x 73 cm, bestillingsarbejde)