256 - Lene Schmidt-Petersen: "Avalon - den lykkelige ø" (100x100 cm)