337 - Lene Schmidt-Petersen: "Den rigtige vej førte til den gode by" (50x50 cm)