381 - Lene Schmidt-Petersen: "I lyset af tiden" (80x60 cm)