437 - Lene Schmidt-Petersen: "Den lykkelige familie" (30x40 cm)