451 - Lene Schmidt-Petersen: "Plante med små blomster" (20x30 cm)