462 - Lene Schmidt-Petersen: "Elsk og lyset vil skinne på dig" (120x90 cm)