474 - Lene Schmidt-Petersen: "Den grønne sommer vi husker så vel" (60x80 cm)