477 - Lene Schmidt-Petersen: "Skyggens fortrængte energier" (60x80 cm)