483 - Lene Schmidt-Petersen: "De opmærksomme mennesker sætter deres spor" (120x100 cm)