495 - Lene Schmidt-Petersen: "En by med gode mennesker" (60x80 cm)