500 - Lene Schmidt-Petersen: "I mit land ser jeg fortiden forsvinde" (50x50 cm)