502 - Lene Schmidt-Petersen: "En solskinsby hvor mennesker trives" I og II (30x40 cm)