529 - Lene Schmidt-Petersen: "Byen med de glade mennesker" (50x57 cm)