077 - Lene Schmidt-Petersen: "Glæden ved en god sommerdag" (80x60 cm)